Site Meter REALITY CHALLENGED - Agrippa- en blogg jeg ikke vil lese

Agrippa- en blogg jeg ikke vil lese

Jeg oppdaget bloggen Agrippa forleden, og den kan leses som et eksempel på hva blogging ikke bør brukes til. Det er en blogg som springer ut av en forening som har som siktemål å motarbeide barnevernet, ja faktisk fjerne barnevernet totalt. Den inneholder en rekke av historier om hvordan barnevernet er de virkelige overgriperene, fremstilt på en endimensjonal og lite faktabasert måte.
Foreningens hovedargument synes å bygge på at Barnevernet består av onde mennesker som utelukkende er ute etter å rettferdiggjøre sin egen arbeidsplass og fratar naturlige foreldre deres rettigheter basert på mer eller mindre fabrikert bevisførsel.

Først vil jeg si: Barnevernet, som alle andre offentlige instanser, kan selvsagt gjøre feil.
For det andre: Antallet barn som blir fratatt foreldrende er forsmedelig lavt i forhold til antallet barn som vokser opp i hjem hvor omsorgen overhode ikke er tilfredsstillende. Jeg mistenker at det er de samme menneskene som står bak Agrippa som også står bak den svartelisten over navngitte personer som jobber innenfor barnevernet som dukket opp for et par år siden.

Agrippa fremhever Svanhildsaken som et eksempel på en sak hvor barnevernet har blitt avkledd iom at barna nå er tilbakeført moren. I media ble den mye omtalte IQ-testen anført som barnevernets hovedargument for å hente barna ut av hjemmet. I ettertid fremkom det imidlertid at Svanhild bodde sammen med en mann som var rusmisbruker og mishandler, og at dette var hovedårsaken til omsorgsovertakelsen. Av hensyn til personvernet er ikke dette opplysninger verken barnevernet eller media kan benytte seg av.

Når det gjelder den jevne nordmanns kunnskap om barnevernets virke bærer den preg av medias formidling av slike saker. Barne- og familiedepartementet har gjort en undersøkelse som viser at når barnevernet fremstilles i media er dette svært ofte ensidig og emosjonelt preget. Dette innebærer vanligvis at det kun er foreldrenes syn som fremstilles og at media fremstiller overtagelsen som negativ. Agrippa benytter den samme metoden. De beskriver feks en sak hvor en kvinne har etterlat en treåring alene på et hotellrom for å ta et glass vin og hvor barnevernet har fratatt henne omsorgsretten som en følge av denne hendelsen alene. Alle som har litt innsikt i hvor vanskelig det er å få igjennom en sak i fylkesnemda, hvor barnevernet må bevise gjentatte tilfeller av omsorgssvikt og hvor foreldrene har egen advokat, vet at denne kvinnen antagelivis gjentatte ganger har forlatt barnet sitt for å drikke fire flasker vin.

Fagpersoner innenfor barne- og familievernet har omtalt Barnevernsloven som kom i 1993 som en foreldrevernslov fremfor enn barnevernslov fordi den trygger foreldrenes rettigheter i langt større grad enn barnas rett på en trygg oppvekst. At barnevernet er nødt til å bevise grov omsorgssvikt over et lengre tidsrom og i de aller fleste tilfeller setter inne flere hjelpetiltak i hjemmet før omsorgsovertakelse blir vurdert, kommer ikke frem i media. De første erstatningssakene (feks Gamviksaken) mot barnevernet pga manglende inngripen har allerede dukket opp, og folk som jobber innenfor feltet er redde for at de kommer til å bli mange i årene som kommer.

Når Agrippa nå har begynt å benytte enda et media for ensidig fremstilling av hvordan foreldre blir utsatt for maktmisbruk (som de kaller det) er dette nok en kamp som kjempes til fordel for foreldrene og ikke til vern for barna.

Kommentarer:
Postet av: Amos Keppler

Jeg synes også barnevernet bør fjernes. Jeg har ingenting med agrippa å gjøre, og har heller ingen personlig skrekkhistorier å komme med, men har hørt historier om dem siden tidlig barnealder. De er byråkrater, kort og godt, og byråkrater, papirmennesker bør aldri ha ansvar for en så viktig ting. Det finnes argumenter for å ha dem. Det finnes argumenter for å ha hva som helst, foreksempel atomvåpen. Det gjør det ikke riktig. En annen ting er at mange antibarnevern folk er ytterste høyre eller kristne, noe som ikke gjør dem noe bedre enn dem de kritiserer.

16.04.2006 @ 16:39
URL: http://midnightfire.blogspot.com
Postet av: Leni

Så hvorfor ønsker du at barnevernet skal fjernes? Jeg syns kanskje ikke byråkrati i seg selv er noe argument, da byråkratiet forholder seg til forvaltning av lovverk. Noe av poenget med dette innlegget mitt er at de aller fleste som har hørt historier om barnevernet har hørt dem via barnevernet, og derfor verken har hørt historiene om barn og foreldre som selv henvender seg til barnevernet for å få hjelp eller historiene om barn som lever i oppvekstmiljøer de fleste av oss ikke har fantasi nok til å forestille oss en gang (med rus, vold, seksuelle overgrep).

16.04.2006 @ 16:46
Postet av: formerly known as utovertiss

Fra Agrippabloggen: "De [ansatte i barnevernet] onanerer seg frem til makterotisk klimaks og spruter utover klienten som de har fått tvunget ?i posisjon?, som de liker å uttrykke det."Gud bedre. Er det voksne mennesker som lir av seg dette svineriet? -hvorfor i himmelens navn skulle følelsløse "papirmennesker" tiltrekkes en stilling i barnevernet? -på grunn av skyhøye lønninger og de ubegrensete mulighetene til å utøve terror mot landets velfungerende familier?Det skulle vært interessant å vite hvilke personlige tragedier som ligger bak slike utbrudd.

16.04.2006 @ 16:57
URL: http://cumgrandsalis.blogspot.com/
Postet av: Amos Keppler

Mitt poeng er vel at barnevernet er verre enn de situasjonene de er satt til å forvalte. Det at de er satt til å forvalte lovverket er ikke noe argument for dem. Lovverket kan være riv, ruskende galt og er det ofte. Forvaltningen av det kan være hårreisende, noe det er enda oftere. Barnevernet har forlengst blitt en kult, en «jeg vet best» forening. De vet hva som er «best for barnet», ingen andre. Det er ofre på «begge sider» her. Å ikke gripe inn kan gjøre barn til ofre. Å gripe inn, slik barnevernet gjør, skaper veldig ofte ofre av både barn, mor og far. En DÅRLIG løsning, i beste fall. I verste fall er det organisert tortur/terror, slik mange har opplevd det.

16.04.2006 @ 16:58
URL: http://midnightfire.blogspot.com
Postet av: Brom

Som Leni påpeker:Selvsagt har vi alle hørt skrekkhistorier - via media og "noen som har hørt om noen som har lest.." - hvor de "stakkars" foreldrene blir "fratatt" sine barn. Poenget er likevel, at siden det alltid ligger en taushetsplikt i bunn av slike saker, så får aldri vi andre, som ikke har noe som helst vi skulle sagt om saken i utgangspunktet, vite hva som ligger til grunn for avgjørelsene som blir tatt. Hva folk flest syns om saken i sine hjem over sine aviser og TV'er er kun basert på spekulasjoner, sensasjonshunger, ren slarv og synsing.Jeg kjenner en dame som jobber i Barnevernet, i en mottaksavdeling. Hun er ingen djevel, sjefene hennes er ingen djevler, og hverken hun eller "klientene" er underlagt noe djevelsk system. Det er i følge henne faktisk påfallende MYE som skal til før Barnevernet griper inn i en sak - det er ikke snakk om noe misbruk av makt i det hele tatt. I mange tilfeller er det dessuten _ønskelig_ fra foreldrene at Barnevernet griper inn. Det er mange instanser som er sammen om vurderingen; politi, sykepersonell, psykologer og så videre.Å påstå at Barnevernet er en djevel-institusjon basert på byråkratiske metoder er tull fra ende til annen. Det er helt vanlige folk med omsorgsbakgrunn som jobber i Barnevernet, og det fins etiske følgeregler der også, som det for eksempel finnes ... i pressen.Agrippa er en aldeles forjævlig "blogg". Den er fascistist, fanatisk og lite troverdig.Skjerpings.

16.04.2006 @ 17:19
URL: http://www.omelett.org/blog
Postet av: Hjorthen

"De vet hva som er «best for barnet», ingen andre"Nettopp, barnevernet skal vurdere hva som er best for barnet, og hvis foreldrene har stelt seg slik at det er best for barnet at de mister omsorgen så er det selvfølgelig synd for dem, men sånn må/bør/skal det være.Barnevernets feil er oftere at de ikke griper inn enn at de går inn med tvangsvedtak om omsorsgsovertakelse. Men samtidig trenger barnevernet både mer ressurser og ikke minst en kompetanseheving. Barnevernspedagogutdannelsen er jeg ikke sikker på om er god nok i dag.

16.04.2006 @ 17:24
Postet av: Lise

I alle yrker finnes det folk som misbruker sin makt, men de er nok i midretall. Barnevernsarbeidere brenner for barnas sak, og jobber i et byråkratisk system. Jeg har selv dårlige historier om barnevernskontoret i en av Oslos drabantbyer. Dette gjør meg ikke til skeptiker overfor alle som jobber innenfor barnevernet. Jeg har også erfaring hvor barnevernet har tatt barn fra sin mor, og hvor det har vært tvingende nødvendig. Jeg vil vel heller si at det er mye som skal til før barnevernet griper inn, heller enn lite. Og jeg er svært takknemmelig for at vi har et barnevern som kan ta hånd om barn som lider av en barndom som mangler ansvarsfulle voksne. Det er langt mer skadelig å vokse opp uten stimuli, omsorg, gode matvaner, oppfølging av skolegang, hygenie, sosial omgang med andre enn å bli plassert i fosterfamilie.Det vil alltid være slik at solskinnshistoriene mangler, fordi vi mennesker elsker å lese om tragediene.Agrippa er en gjeng bitre og kort-tenkende mennesker og sprer bare negativitet. Fy skamme seg!!

16.04.2006 @ 18:00
URL: http://www.manillusion.no
Postet av: Røverdatter

Leni: Takk for at du skrev denne posten!Alle som er skeptiske til barnevernet: Ta en liten titt i barnevernloven. Det kan være ganske opplysende.Hjorthen: Barnevernpedagogutdanningen er antakelig ikke god nok i dag, men den har vært og er under endring/forbedring.

16.04.2006 @ 18:15
URL: http://gruble.blospot.com/
Postet av: Leni

Utovertiss: Det er garantert de skyhøye lønningene og maktsyke som gjør at folk velger seg en jobb innenfor barnevernet. Jeg har tom hørt at de nesten tjener like mye som folk som jobber på vinmonopolet!Det aner meg at de som står bak er folk som er fratatt barna sine på "uriktig" grunnlag, har hatt en oppvekst i fosterhjem de ikke er fornøyde med (uten mulighet til å sammenligne med hvordan det ville være å vokse opp hos sine biologiske foreldre) og folk som generelt mener det offentlig ikke har noe som helst med å blande seg inn i privatsfæren til folk.Amos Keppler: Fordelen med å ha en offentlig forvaltning av lovverket er jo at dette er en virksomhet som er regulert av forvaltningsloven som gir befolkningen en relativt stor rettssikkerthet i forhold til folk innenfor forvaltningen som misbruker den makten som er delegert til dem. Klageretten er sterk innenfor forvaltningen, og som privatperson har du rett til å innklage etthvert vedtak og å få saken din vurdert på nytt. Du har tom rett til å få hjelp med klagen.

16.04.2006 @ 18:33
Postet av: Leni

Brom: Jeg kjenner også flere som jobber innenfor systemet og hvorfor de gidder er meg en gåte - dårlig betalt, mye bråk og stort arbeidspress. Mennesker som velger å jobbe med dette er alt annet enn djevler og grunnen til at de holder ut er faktisk at de har barns velferd som en ledestjerne.Hjorthen: Du har rett i at de nok trenger langt flere ressurser enn de har pt. Og jeg tror kanskje den store turnoveren innenfor yrket er en større grunn til at det gjøres feil enn selve utdannelsen. Folk innenfor sånne jobber har en tendens til å slutte relativt raskt, og jeg har tro på at erfaring er like viktig som selv utdannelsen.

16.04.2006 @ 18:40
Postet av: ToDolan

Leni skrev:Fordelen med å ha en offentlig forvaltning av lovverket er jo at dette er en virksomhet som er regulert av forvaltningsloven som gir befolkningen en relativt stor rettssikkerthet i forhold til folk innenfor forvaltningen som misbruker den makten som er delegert til dem.Problemet er jo bare at disse folkene ikke er de skarpeste på juss, og gjør mange formelle feil. Selv om forvaltningsloven gir alle rette til individuelle vedtak, benytter barnevernet seg av standardformularer, hvor de bare fyller in personalia etc i den enkelte sak. Vel, dette er kanskje en problemstilling for oss juridiske nerder.Jeg synes det kan virke som om barnevernet dessverre kommer for sent inn i mange saker i dag. Det er åpenbart at det er ange unger som ville fått en bedre oppvekst gjennom bistand fra barnevernet. Men de fleste foreldre er forhåpentligvis istand til å oppdra ungene sine.Det som er viktig å huske på også, er at det at barnevernet kobles inn er ikke det samme som at barna automatisk blir fjernet fra foreldrene. Det er de færreste barnevernssakene som ender med offentlig omsorgsovertakelse, og for å få til det, må man ha vedtak i fylkesnemda hvor foreldrene er representert gjennom advokat. I de fleste barnevernssakene blir barna ihvertfall delvis boende hos foreldrene, men med tilltak fra barnevernet(støttekontakt, avlstningshjem, veiledning til foreldrene m.m.)

16.04.2006 @ 19:05
URL: http://todolan.blogspot.com
Postet av: Erlend

Apropos klageretten mener jeg å vite at man har rett til fri sakførsel uten behovsprøving i barnevernssaker som går for fylkesnemnda.

16.04.2006 @ 19:06
URL: http://urbanus.blogspot.com
Postet av: Leni

Lise: Du har et veldig godt poeng i at primærbehovene bør gå foran retten til biologiske foreldre. Og det tror jeg faktisk veldig mange av oss som leser tabloide overskrifter ikke er klar over kan være en mangelvare. At det faktisk finnes barn i Norge som vokser opp med tomme kjøleskap og hvor ingen passer på at de ikke går med sommerjakke midt på vinteren. Og Agrippa burde definitivt skamme seg!Røverdatter: Det hadde vært interessant å høre dine tanker på området, fra innsiden :)

16.04.2006 @ 19:07
Postet av: Leni

To Dolan: Du har helt rett i at den juridiske kompetansen alltid er den største på saksbehandlernivå, men de aller fleste barnevernskontorer har tilknytning til en jurist. Og i forhold til forvaltningsloven skal det alltid opplyses om klageretten, og i en klagebehandling innebærer vanligvis at juridisk spesialkompetanse innhentes. Men det er selvsagt et problem at lønnsnivået ikke kan matche andre arbeidsmuligheter for jurister og at de vanligvis ikke blir der lenge. Men du har helt rett i at barnevernet som oftes griper inn for sent enn for tidlig - desverre. Erlend: Det er jeg også ganske sikker på :)

16.04.2006 @ 19:18
Postet av: Hjorthen

Det er vel nettopp der problemet ligger? Barnevernspedagogene kan litt om jus, men ikke nok, de er jo ikke jurister. De kan litt om psykologi, men ikke nok, de er jo ikke psykologer osv. Kanskje bør studiet forlenges. Kanskje bør barnevernet organiseres annerledes, lønnsnivået bør nok opp, gjennomtrekk bør reduseres, men jeg aner jo egentlig ikke hva jeg snakekr om. Jeg har imidlertid observert noen barnevernssaker fra utsiden, og inntrykket er ikke akkurat imponerende.

16.04.2006 @ 19:55
Postet av: ToDolan

Synes Hjorthen stiller et interessant spørsmål. Tar jeg ikke feil, har barnevernspedagogene 3 års utdannelse. Hva med å la de ta fem, slik som gjelder for alle masterstudier?

16.04.2006 @ 20:16
URL: http://todolan.blogspot.com
Postet av: Lasse G. Dahl

"Retten til biologiske foreldre" er nevnt her. Hvilken rett er det? Er det retten til å få barn? Retten til å oppdra barn? Retten til å gå på byen å drite i barna som er alene hjemme? Retten til å slå, terrorisere eller misbruke barn?Du skjønner sikkert hvor jeg vil, foreldremuligheten er ikke en rett, det er en sjanse mange av oss får. Barna, derimot, de har rettigheter. De har rett på skikkelige foreldre, på god oppdragelse, på muligheter til å bli alt det beste de kan bli. Noen må ivareta disse rettighetene.Ideelt sett bør denne jobben være foreldrenes. Men vi kjenner vel alle til noen foreldre som aldri skulle ha hatt barn? Det er derfor vi trenger barnevernet.Selvfølgelig gjør de feil. Av og til alvorlige feil. Men det å av og til gjøre feil, er langt, langt bedre enn å ikke gjøre noe.Sutrebloggen du refererer til fikk jeg avsmak av bare på omtalen. Jeg tror jeg har møtt en del av tilhengerne på news.

16.04.2006 @ 20:43
URL: http://www.lassedahl.com/
Postet av: Leni

Hjorthen og ToDolan: Hm...Men kanskje det er slik at dette heller burde føre til at barnevernskontorene burde ha økonomi til å ansette flere jurister og flere psykologer? Dessuten er det mulig jeg er helt bak mål, men er det ikke stort sett sosionomer som jobber som saksbehandlere og ikke barnevernspedagoger? (Røverdatter???). Å forvalte et begrenset lovverk tror jeg ikke krever mer utdannelse nødvendigvis (jeg har selv jobbet som sakbehandler innenfor et annet fagområde uten noen som helst utdannelse innenfor akkurat dette, men med god støtte fra jurister). Lasse: Veldig godt poeng du kommer med her! Det er ufattelig mye enklere å lage barn enn å oppfostre og oppdra dem. Og barnas rettigheter til en trygg og god oppvekst bør ikke fratas dem. Det offentlige har en omsorgsoppgave for mennesker som ikke klarer seg selv, og når de som skal gi dem omsorg ikke evner det skal vi være glad for at vi har en instans som griper inn.Sutreblogger er forøvrig en av de minst sjarmerende bloggsjangrene som eksisterer.

16.04.2006 @ 21:38
Postet av: Røverdatter

Jeg begynte på et svar som resulterte i en post i mattisborgen. (Jeg kan ikke å pinge deg...)Jeg vet ikke om det er flere sosionomer som jobber som saksbehandlere, men jeg vil tro at det er nogen lunde jevnt fordelt.

17.04.2006 @ 00:45
URL: http://gruble.blogspot.com/
Postet av: Røverdatter

Ja, jeg glemte å si at det er mange fornuftige stemmer her. :)

17.04.2006 @ 00:53
URL: http://gruble.blogspot.com/
Postet av: Gisle

Nå har jeg brukt en liten time på å lese i Agrippa-bloggen. Og jeg vet ikke helt om jeg skal le eller gråte. Men jeg konkluderer med at den bloggen vel er et av det beste bevisene for at det faktisk er et stort behov for barnevernet.

17.04.2006 @ 00:57
Postet av: ToDolan

Leni,Sosionomer har ikke mer enn tre års utdannelse de heller. Jeg tror at flere jurister kan hjelpe, men det viktigste er at de som jobber direkte på familiene har nødvendig kunnskap til lover og regler. Det har de i mange tilfeller dessverre ikke i dag.

17.04.2006 @ 01:01
URL: http://todolan.blogspot.com
Postet av: Das Graues Elend

Agrippa - er etter all pålitelig informasjon - navnet på en romersk feltherre fra første århundre som fikk navnet sitt på grunn av komplikasjonene som oppstod da han ble bragt til verden. Aegre partus, eller; "født under vanskeligheter", henspiller på at føttene var de første av hans legemsdeler som gjorde entrée, eller sortie, alt ettersom. I motsatt ende av livet blir man også bragt ut med føttene først, la oss håpe at Agrippa gjør entrée til sortie slik navnet ganske enkelt krever.

17.04.2006 @ 02:33
Postet av: Frida K

Hovedinnvendingene mot barnevernet før: De gjør for mye. Hovedinnvendingene mot barnevernet nå, de gjør for lite. (etter den nye lovgivniga som gir foreldre rett til egen advokat og at alle saker skal behandles i fylkesnemda, dette sikrer rettsikkerheten til barna og foreldrene.) Det skal i dag veldig MYE til før barnevernet vinner disse sakene. Bevisbyrden skal være veldig stor. Dessverre for en del barn. Barnevernet trenger ikke å være jurister, eller psykologer. Alle kommuner har en advokat som de bruker fast og som er rådgivende for barnevernstjenesten. De aller fleste kommuner har også sakkyndige de rådfører seg med, psykolog, klinisk sosionom. Barnevernsarbeidere (barnvernpedagoger og sosionomer) skal være spesialister på barn, og lovverket rundt barn, deres behov og liv og levnad. Og det er de stort sett rimelig gode på.

17.04.2006 @ 11:28
URL: http://frida.weblogg.no/
Postet av: Probat

Kjempefint at du tar opp dette!Jeg har erfaring med å ha fosterbarn i familien, og uten å påstå at familien min er spesielt fantastisk, så har det aldri vært noen tvil om at barna vi har hatt hos os har hatt det adskillig bedre i stabilt fosterhjem enn hos biologiske foreldre. Vi (og barna selv ettersom de har blitt gamle nok til å vurdere det) har vært veldig trygge på at fosterhjem har vært rett løsning, og erfaringen både under ny og gammel barnelovgivning er at terskelen for omsorgsovertakelse i disse tilfellene har vært for høy. Dette er selvfølgelig subjektive meninger og erfaringer, men det er jo også oppgulpet fra Agrippa.Siden jeg er jurist er jeg selvfølgelig ikke i tvil om at barnevernet trenger bedre juridisk kompetanse, men jeg tror hovedproblemet er ressursmangel og arbeidspress, som fører til at man ikke bruker den kompetansen man tross alt har. Saksbehandlingsfeil gjøres vanligvis under tidspress.

17.04.2006 @ 12:09
Postet av: Ragnhild

Om å utvide barnevernspedagogutdannelsen til "tilsvarende mastergrad": I andre nordiske land er det som er treårig høgskoleutdannelse her i landet (som feks sykepleier, barnevernspedagog o.l.), fireårig universitetsutdannelse. Dette fører til en mer akademisk utdannelse, med vekt på forskning og fremtidige doktorkanditater i fagene; ikke nødvendigvis til dyktigere fagutøvere. Dessverre.

17.04.2006 @ 18:21
URL: http://ragnhildj.blogspot.com
Postet av: Vaktmesterinnen

Først vil jeg si at dette er en veldig bra sak du tar opp Leni, og at det er en lettelse å se at det er så mange og kloke innspill som kommer på rekke og rad:)For å sette det litt på spissen: Det å beholde retten til å oppfostre sine egne barn er desverre alt for lett, det burde alvorlig talt vært behovsprøvd ,f.eks etter 2 års-dagen til barnet.Hvorfor ikke innføre Foreldre-kort?Man har Fiske-kort, Førerkort,Jegerprøven osv osv osv..men barn kan alle slags idioter få.Hva med en avgift ved fødsel? 50 000 cash takk.Så tenker kanskje folk seg om før de produserer.

17.04.2006 @ 21:53
Postet av: Leni

Røverdatter: Et innlegg det var godt å lese! Gisle: Veldig bra ressonert! Så lite finfølelse som de demonstrerer der inne tyder defnitivt for at det er bra vi har et barnevern.To Dolan: Jeg er egentlig ganske skeptisk til at det er utdannelsen i seg selv (eller lengden av den) som er årsaken til at det gjøres feil. Jeg mistenker at antallet omsorgsovertakelser som gjøres feilaktig er utrolig mye lavere enn det antallet omsorgsovertakelser som faktisk burde vært gjennomført. Ved å gjøre utdannelsen lengre er jeg redd for at rekrutteringen til yrket ville blitt lav. Men at barnevernskontorene burde styrkes både på jus, psykologi og pedagogikk er det ingen tvil om.Das Graues Elend: Hyggelig å ha deg tilbake - har vært stille fra deg en stund! Og takk for den mytologiske forklaringen på navnet - som på sett og vis er litt foruroligende. Jeg ville ikke trodd folk som forfekter det synet som forfektes i denne bloggen kunne så mye. Imidlertid er det fint å se at de antageligvis ikke har sett helt rekkevidden av det heller :)Frida: Takk for oppklaring fra innsiden! Jeg leste litt i den undersøkelsen av medias fremstilling av barnevernet og der var det et tydelig skille i saker ettersom hvor gamle barna var. Når det dreide som om yngre barn var pressen negativ til barnevernets omsorgsovertakelse eller de grep de hadde tatt, når barna var eldre var media skeptisk til manglende tiltak. Dette bekrefter noe jeg har hørt fra flere hold, foreldre som nekter å samarbeider med barnevernet når barna er små henvender seg ofte til samme instans når det har gått fullstendig overstyr med de samme barna. På dette tidspunktet er det vanligvis for sent.Probat: Så bra å høre dette fra noen som har nær erfaring fra det. Jeg tror også at mange av barneverns barna føler det som en mye bedre løsning enn alternativet. Og at ressursmangel fører til skasbehandlingsfeil tror jeg defintivt er tilfelle.Ragnhild: Jeg er enig. Igjennom denne debatten har jeg vel kommet til at det nok ikke er utdannelsen det er så mye feil med, men snarere rammebetingelsene. Vaktmesterinnen: He he - 50 000 penger? Da hadde neppe jeg hatt barn i dag. Men det er defintivt for lett å få barn, problemet er bare hvordan en skal begrense det innenfor et demokratisk samfunn. I Kina må folk søke om tillatelse før de får barn, men det er kanskje ikke en styreform vi har så veldig lyst til å identifisere oss med? Men det er trist av folk må prøves mer før de får lov til å skyte enn elg enn de må før de setter et annet liv inn i verden.

17.04.2006 @ 22:50
Postet av: Hjorthen

Det er ikke sikkert at et eller to år ekstra på skolebenken vil skape dyktigere barnevernsarbeidere, men det ville i det minste skaffet litt større aksept for et løft i lønningene. Når jeg er litt skeptisk til utdannelsen av i dag så er det kun med bakgrunn i mine svært så subjektive observasjoner av barnevernet i arbeid. Etter mitt ringe skjønn så virket det ihvertfall som om de ville hatt stor nytte av litt mer psykologi, men det kan selvfølgelig løses på andre måter også. Frida skriver: "Barnevernet trenger ikke å være jurister, eller psykologer. Alle kommuner har en advokat som de bruker fast og som er rådgivende for barnevernstjenesten. De aller fleste kommuner har også sakkyndige de rådfører seg med, psykolog, klinisk sosionom. Barnevernsarbeidere (barnvernpedagoger og sosionomer) skal være spesialister på barn, og lovverket rundt barn, deres behov og liv og levnad. Og det er de stort sett rimelig gode på."Jeg tror også de er rimelig gode på forvaltningslover og den jussen som de skal kunne, men jeg tror det hadde vært mye å tjene på om psykologene jobbet nærmere både barna og foreldrene. Men igjen, det er jo et spørsmål om ressurser, psykologer er dyrere i drift enn barnevernspedagoger, og det er vel ikke akkurat flust med psykologer rundt om i kommunene heller?

18.04.2006 @ 00:13
Postet av: delirium~

Jeg må alltid blande meg inn i slike diskusjoner som dette fordi det er så mye *synsing* ute og går, og så blir jeg sint. Faktisk skikkelig sint - og det er det ikke ofte jeg blir.Jeg begynte å skrive noe her, men innser at jeg bare måtte slette det. Hør på de som vet hva de sier som Røverdatter og Frida K og ta mitt ord for at barnevernet er bedre enn sitt rykte (som kanskje ikke skal så mye til).Og hvis dere er i mot omsorgsovertagelser så ta en prat med flere som har vært i fosterhjem. Familien min har vært fosterhjem i åresvis og det gjør noe med synet ditt på ting å høre at ungene du deler hjem med kanskje har en forelder som er narkoman, en forelder som har forsøkt å drepe deg, en forelder som har glemt å gi deg mat i ukesvis, en forelder som har stengt deg inne i ukesvis eller å møte barn som er et halvt år gamle og så understimulerte at de ikke engang kan holde sitt eget hode. *være sint*

18.04.2006 @ 09:26
Postet av: Frida K

Hjorthen: Barnevernet samarbeider jo tett med fylkeskommune og med Bufetat (barne, ungdom og familieetaten). Der er det psykologer og ofte opprettes det team ala MST (multisystemisk terapi)og PMTO (rådgiving for foreldre og barn). Det er ikke slik at det kommunale barnevernet står alene, men det erd e som har myndighet og ansvar for å ta barna bort fra hjemmet om det ikke kan være der. Før dette er det oftest forsøkt på tiltak i mange år. Det kommunale barnevernet er ikke terapautisk og skal heller ikke jobbe terapeutisk, det er det andre etater som tar seg av. Bufetat, BUP bl.a. Man kan si at det kommunale barnevernet er "handlere" og behandlere. De er tiltaksorientert og rettighetsorientert.

18.04.2006 @ 11:08
URL: http://frida.weblogg.no
Postet av: delirium~

Jeg har skrevet mitt eget innlegg jeg nå...

18.04.2006 @ 12:23
Postet av: Arild Holta

Jeg har 18 års erfaring med barnevernsovergripere.Dersom man plasserer fascister og nazister sommen med kollektivistene på venstresiden, DA, og bare da, er jeg langt til høyre. Det er dumme mennesker som tror det er mulig å plassere alle på en høyre/venstre akse. Ellers er jeg en kristen mange kristne vil ta avstand fra...Jeg stod ikke bak "listene" som kom for et par år siden. Derimot står jeg bak Redd Barna Våre - r-b-v.net. Jeg sprer listene på likestilling.com velvillig og samarbeider gledelig med folk fra barnasrett.no.Jeg har hatt ti barn (Første døde i krybbedød. Vi fulgte nemlig myndighetenes anbefalinger mht varme, liggeplass, liggestilling etc hvilket flerdoblet mengde krybbedød på 80-tallet.)Barnevernet har plaget oss i 18 år. Nylig forsøkte de å ta barna fra oss. Begrunnelsen var:- Folk sier jo så mye rart.De lyktes ikke. Vi var blant de 20-30% som vant i fylkesnemnda.Men det er sant at folk sier mye rart. Om oss, om barnevernet. Innledningsartikkelen her inneholdt mye rart. Overskriften kunne vert:"Jeg er hjernevasket og trives med det."

18.04.2006 @ 13:54
URL: http://r-b-v.net
Postet av: Røverdatter

Arild Holta: Hvis din familie har blitt "plaget av barnevernet" i 18 år uten grunn, er det forferdelig synd. Jeg må innrømmer at jeg har vanskelig for å tro at de har brukt så mye tid på en familie hvis det ikke var behov for det. Jeg synes det hadde vært interessant å høre hva du synes er så rart i denne posten. Din virkelighetsoppfatning er tydeligvis veldig fjern fra min, og det gjør meg nysgjerrig.

18.04.2006 @ 14:10
URL: http://gruble.blogspot.com/
Postet av: Leni

Delirium: Bra! Jeg gleder meg til å lese!Arild Holta: Jeg kommer til å svare på din kommentar samtidig med at jeg besvarer den andre kommentaren som har kommet fra gruppen du representerer.Røverdatter: Enig med deg! Det hadde vært interessant, og kanskje Arild kommer til å utdype det etter at jeg har svart ham.

18.04.2006 @ 14:14
Postet av: Hjorthen

Frida: Jeg innser jo at jeg synser på farlig tynt grunnlag her, basert på et par subjektive opplevelser hvor barnevernet etter min mening har gjort for lite, ikke for mye. La meg derfor bare runde av med å presisere at jeg er overbevist om at det er mye bra folk i barnevernet, og at de helt sikkert gjør en god jobb i de fleste av sakene de er involvert i. Først og fremst så er det vel mer ressurser som trengs, og akkurat det er vel alle unntatt Arild Holta enig i?

18.04.2006 @ 14:54
Postet av: Arild Holta

Marianne Haslev Skånland er ingen redaktør. (Jfr svaret ditt annet sted). Derimot kjenner hun Svanhild Jensens sak INNENFRA (!).

18.04.2006 @ 16:37
URL: http://r-b-v.net
Postet av: elvis bling laden

Bra post. Spennende og viktig. Jeg opplever ofte at barneværnet gjør store feil. Den VIKTIGSTE feilen jeg ser, er at de ofte griper inn for seint, og for lite. De lar barn mishandles av foreldre uten å gripe inn, enten fordi de håper at ting vil bli bedre i hjemmet, eller på grunn av ressursmangel og tusen andre værre saker samtidig. Det er store forskjeller mellom bydelene (i oslo) Så er min erfaring at de ofte har saker FOR LENGE. Det er så vanskelig å få en sak opp i barneværnet, og det kanskje gjør at det blir fristende å holde på de sakene de har i steden for å opprette nye saker. Barn som er oppvokst i barnehjem blir ikke myndige automatisk når de er voksne. Derfor kan (unge)voksne folk straffes unødvendig hardt f.eks for å røyke hasj. Men altså; disse agrippa folkene virker jo hakke sprø og uten kontakt med virkeligheten. Jeg stoler heller ikke på byrokrater, men de er tross alt utdanna til å ta seg av barn. Sannsynlighvis bedre egna til å ta avgjørelser over hodet på barnet enn gærne foreldelre. Jeg trur det er for mye skam knytta til at man får en sak i barneværnet. Det burde vært mange flere saker, og barneværnet burde heller opprette saker på velfungerende familier, enn å ikke opprette saker på reel omsorgssvikt. Men det er et problem når det blir så stort stigma knytta til det.

18.04.2006 @ 17:28
URL: http://gudbedre.blogspot.com
Postet av: Leni

Arild Holta: beklager at jeg har omtalt Skånland på feilaktig vis, men dette er bloggsjargon, akkurat som det er forumsjargong når du omtaler meg som trådstarter. Hvorvidt hun kjenner Svanhildsaken innenfra tviler jeg ikke på, hvis det å kjenne innenfra er å ha snakket med den forurettete delen av saken, altså Svanhild og foreldrene hennes. Elvis: Jeg er fullstendig enig, heller et barn forflyttet for mye enn et for lite. Og bydelsbarnevernet har sikkert sitt å svare for når det gjelder saksbehandlingskøer.

18.04.2006 @ 18:04
Postet av: En mor som har opplevd barnevernet.

Leser mange gode innlegg her som gjenspeiler mine egne oppfatninger både før og nå fra begge sider.Har opplevd barnevernet fra den siden vi ikke liker å tro på i Norge, men som faktisk er noe som skjer dessverre. En tlf til barnevernet fra en bekjent satte igang en stor sak, jeg prøvde først å samarbeide med barnevernet. Men ga opp det etter ei stund da det var tydelig at de hadde bestemt seg for å knekke oss som familie.Jeg har ALDRI mishandlet, misbrukt mine barn eller misbrukt noen form for rusmiddel eller alkehol. Men fikk endel slike beskyldninger mot meg. Alt virket som en bagatell fra begynnelsen fra BV sin side. Men det var ikke lenge det varte, når jeg konfronterte de med holdningene deres, sjekket opp barnevernsloven og påpekte lovbrudda som ble begått av de. Da bestemte de seg for å ta rotta på oss!!!! Jeg kontaktet fylkesmannen flere ganger for å forhøre meg om saksgangen, om de kunne gå frem på den måten de gjorde. Det var ikke rigtig av de fikk jeg bekreftet, fikk gode råd der. Til verre ble barnevernet!! De satte igang en stor undersøkelsessak, da var saken vår plutselig VELDIG ALVORLIG!!! Etter 3 mnd på denne måten kontaktet jeg advokat. De fleste tror at da har en krav på "fri rettshjelp" det har en ikke før det er fremmet sak overfor "Fylkesnenden" om Omsorgsovertakelse. Det er litt sent, men fikk innvilget noen timer Fri Rettshjelp etter søknad til FM, med en egenandel. Saken ble dratt ut i 6 mnd som er maks av det BV kan bruke i spesielt vanskelige saker.Det skal de søke om, det er noe som BV ikke gjør, det har ingen betydning, de får jo bare en liten bot for å dryte frister. De fristene er satt for familiens sin del, så de skal slippe å leve under det presset i lang tid.Da endte hele saken med henleggelse. For selv hvor dypt de søkte og lette klarte de ikke finne noe grunnlag om omsorgssvikt eller mishandling. Bare fine rapporter fra skole, helsesøster osv...Under denne prosessen søkye og lette jeg mye på internett om rettigheter, andre i samme situasjon o.l. Kom i den sammenheng over et forum for ALLE med erfaring fra BV. Det ble en tvilsom opplevelse, for selv om vi har opplevd BV fra denne siden mener jeg fortsatt vi har behov for et BV. Mange foreldre burde enten hatt hjelp eller blitt fratatt omsorgen, men det som er trist er at VELDIG mange barn som trenger hjelp blir sviktet.Sånne tanker var ULOVLIGE å ha, vi var flere som ble angrepet veldig kraftig der og utestengt. Agrippa er en av de, men de er et fåtall av oss som er urettferdig behandlet av BV som har de holdningene heldigvis. Det er ei gruppe på en 7-8 stk som har de ekstreme holdningene som ikke er til noen hjelp for de som kommer utfor BV. Hadde jeg kommet i kontakt med de tidligere og fulgt deres råd er jeg redd vår sak hadde endt med Omsorgsovertakelse. Når jeg leser holdningene deres til samfunnet generelt er jeg ikke overrasket over at de sitter i store problemer over lang tid. En bør helst holde barna unna Helsesøster, barnehage, skole osv...for alle sammen er BV samarbeidspartnere som er ute etter å stjele våre barn!!!!Den erfaringen er vi vel få i Norge som har??

19.04.2006 @ 11:57
Postet av: Arild Holta

Det er direkte løgn det som er postet av "En mor som har opplevd barnevernet"Det har kun har vert 3 kjente forum som diskuterer disse problemstillingene.Agrippa deltar på forumet jeg driver.INGEN er blitt utestengt på dette forumet. Derimot har forumet flyttet til ny server. I den forbindelse fikk alle nye passord.På den gamle forumsiden er det mulig å be om hjelp i forbindelse med overflyttingen. Det er også mulig å sende post til post@r-b-v.net.Vedkommende HAR nytt passord og kan få det når som helst om det ikke er levert ut som PM eller pr epost.Diskusjonen med vedkommende gikk på om helsesøstre var en del av problematikken mht barnevernsovergrep.På et forum hvor TEMA er systemet og ideologien som forårsaker overgrep må man forholde seg til TEMA.Vedkommende brukte forumet til å liksombevise at helsesøstre ikke deltar i barnevernsovergrepene.Hun ble bedt om å dokumentere hvilke helsesøstre som ikke deltar. Hun nektet å dokumentere påstandene.Å opphøye noe som ødelegger livet for mange barnevernsoffer, skal dokumenteres om det skal godkjennes på vårt forum. TEMA er nemlig ikke glorifisering av formynderstatens forlengede armer.For folk som ikke forstår at man kan diskutere bestemte TEMA fortoner dette seg som sensur. Det er imidlertid ikke mer sensur enn å nekte å diskutere pappegøyer i et forum for aksjer.Helsesøstre som motarbeider eller kritiserer barnevernet/barnevernskulturen vil jeg gledelig skrive posetive artikler om på forumet. Venter fremdeles på eksempler.Arild Holtar-b-v.net

19.04.2006 @ 17:32
URL: http://r-b-v.net
Postet av: Mor som har opplevd barnevernet

Til Arild HoltaNå tok du dette til deg direkte på det forumet du har nå, der har jeg ALDRI vært innom med noen innlegg. Jeg refererte til det gamle forumet deres som ble stengt i høst av forskjellige grunner. Der ble jeg og flere med meg utestengt fordi vi ikke delte alle deres meninger!!!Å diskutere med deg er umulig, fordi du aksepterer ikke andres opplevelser eller meninger.

19.04.2006 @ 21:06
Postet av: Vaktmesterinnen.

Arild Holta: Den retorikken dere bruker for å diskutere TEMA er latterlig dårlig. Hver eneste setning er gjennomsyret av aggresjon, surmaga oppstøt og forutinntatte holdninger.Alvorlig talt. Jeg blir flau på deres vegne og håper inderlig at dere innser hva dere driver med før dette smitter over på neste generasjon foreldre.Grunnen til at jeg legger dette her inne og ikke i deres "forum", er at jeg ikke vil bli assosiert med dere. Noen gang.

19.04.2006 @ 21:06
Postet av: Leni

Til Mor: Jeg vil bare takke deg for kommentaren din! Du utviser den evnen til å se en sak fra begge sider som jeg ikke finner hos Redd Barna Våre og deres kampfeller. At du er i stand til å skrive som du gjør her, etter å ha opplevd feilaktig behandling viser at du er et langt større menneske enn både Arild Holta og Marianne Skåneland til sammen. Jeg begynner faktisk å få en ganske stor forståelse for at barnevernet er ute etter å overta omsorgen for barna til de menneskene som figurerer der inne, for maken til hat og mangel på forståelse må du lete lenge etter. Når de dessuten sensurerer i den forstand at folk ikke har mulighet til å legge inn kommentarer uten at de må underskrive en erklæring om at de er enige med gjengen sier ikke det lite. Jeg har for eksempel ingen mulighet til å forsvare meg for personangrepene mot meg som har kommet der inne, hvor jeg både kalles en våser, en overfladisk blogger, en vg-retoriker og at jeg skriver akkurat slik som barnevernsarbeidere gjør (og derfor må være en av dem).

19.04.2006 @ 22:18
URL: http://mihoe.weblogg.no
Postet av: Mor....

Til Leni:Takker deg også, selv om jeg ser vi har noen forskjellige oppfatninger av BV. Før hadde jeg vært helt og fullt enig med deg men sitter nå med erfaringer som gjør at jeg er mye mer skeptisk til BV enn jeg var før. Forskjellene fra kontor til kontor er store. Når først skjeve holdninger har startet på et kontor er det vanskelig å få snudd de. Skal nok mye mer til i en by eller på mindre steder til for å bli stemplet som dårlige foreldre også. En må også vere veldig sterk om en kommer ut for de rette i BV. Her vi bor var et VELDIG godt barnevern før, men det har utartet seg i feil retning etter mye utskifting av personal. Nedlatende holdning overfor foreldre er kommet inn. Det er noe jeg har fått bekreftet fra andre innstanser her (ikke bare selvopplevd) Men løsningen er ikke å fjerne de BV, må skape holdningsendringer hos de det gjelder. Uansett sak så har familien rett på å bli behandlet med en viss respekt når BV går inn å starter en sak så lenge foreldrene gjør det samme.(Da mener jeg ikke de sakene med misbruk sexuellt eller dokumentert vold.)I mange tilfeller kommer de inn altfor sent, hadde de kommet inn på et mye tidligere tidspunkt kunne barn og foreldre fått hjelp til å kunne bodd sammen.Til Arild Holta:Vet du at vi ALLE må innrette oss etter samfunnet vi lever i?? Ikke ALLE andre som må innrette seg etter dine behov og ønsker!!Da bør du finne deg en øde øy å bosette deg på som ingen andre har tilgang til :-)Se godt etter hvem som har lov å uttale seg på ditt forum, det er ikke mange..... Jeg blir ALDRI noe listefyll på ditt forum, jeg skriver der jeg får LOV å uttale meg!!!Søkte en gang på Google på navnet Arild Holta, da kom det opp mye lesestoff, hadde vel kunnet lest en hel dag uten å bli ferdig.

20.04.2006 @ 00:04
Postet av: Sexy Sadie

Det mest sprengte her er faktisk den der professoren i språkvitenskap. Hvor ble det av slike ting som kildekritikk og vitenskapsanalyse? Fikk hun professoratet sitt i brevkurs?

24.04.2006 @ 11:24
URL: http://www.ssbaby.blogspot.com
Postet av: pappa-fra-troms

Dette burde aldri skje, men det er dessverre sant.. Barnevernet driver i enkelte saker regelrett utpressing. Jeg har selv erfaring med saksbehandlere som ikke evner å forstå at mennesker missliker kontroll og tvang. Jeg tror de mangler kunnskaper om psykologiske reaksjoner hos mennesker som utsettes for press.. Slik barnevernet arbeider i dag, er det mange som tviler på at de kan hjelpe barn, og mange vegrer seg for at ta kontakt. - Jeg tror dette kommer av at folk flest frykter for at de skal miste kontrollen over familien og sine barns livssituasjon. Jeg har både positiv og negativ erfaring med barnevernet, men sitter igjen med et inntrykk av at barnevernet på enkelte områder er akkurat så dårlig som mange hevder. Enkelte saksbehandlere kan umulig tenke på barnas beste når de velger å bruke små barn som pressmiddel mot foreldrene. De driver utpressing, de forsøker å tvinge barna inn i hjelpetiltak mot foreldrenes vilje. Det er nemlig ikke uvanlig at barnevernet bruker argumenter som, alle barn har godt av barnehage. De presser på denne måten foreldre til å motta ?hjelp? fra det offentlige. Jeg tror barnevernet ofte glemmer sakens kjerne. Kontakten med barnevernet starter ofte med en bekymringsmelding, men barnevernet kjører sitt eget løp, uavhengig av det ?melderen? påstår om barns omsorgssituasjon. - De forstår kanskje ikke at foreldrene ønsker de faktiske forhold avklart før man eventuelt diskuterer hvor vidt små barn skal i barnehage, eller ikke.. Min erfaring forteller meg at enkelte saksbehandlere blant annet trenger mer kunnskap om psykologiske reaksjoner hos mennesker. Barnevernet kan ikke forvente at folk uten videre godtar å bli kontrollert, overvåket og tvunget til å motta hjelp fra barnevernet. Jeg tror de aller fleste foreldre har som motiv å beskytte familien og barna når de velger å ?kjempe? mot barnevernet. ? Det er bare så synd at noen handler irrasjonelt. Men jeg forstår allikevel at noen kan føle seg så presset at man "henger ut" saksbehandlere på nettet. Det er i denne sammenheng verdt å merke seg at de som opplever en undersøkelsessak eller ?frivillige tvangstiltak? i barnevernets regi ofte ikke har noen å støtte seg til, og at man i denne fasen ikke har krav på advokat. Jeg vil gi skylden til politikerne og media. Media vegrer seg for å skrive om barnevernssaker. Hvem vil vel gjøre noe som kan oppfattes som om man ikke tenker på barnas beste.. - Barnevernet skjuler seg alltid bak taushetsplikten og spiller på foreldrenes samvittighet og folks følelser om at barnas beste alltid skal komme foran hensynet til voksne. Dette ødelegger alle muligheter for en konstruktiv debatt til beste for barna. Min erfaring er også at media ikke tar saker hvis man ikke vil stå frem med fult navn og bilde, hvis man ønsker å være anonym, kan man altså bare glemme den ?hjelpen?.. ? men dette er det få som vil snakke om. - Vi må derfor regne med at noen ikke takler presset, og at noen handler overilt. Jeg tror noe av grunnen til at barnevernet ikke fungerer kan være usikkerhet om hvordan de skal gå frem. Mange saksbehandlerne i barnevernet er unge og mangler livserfaring, barnevernet er kanskje inne i en ?vond sirkel?. Det er mulig at stormen rundt barnevernet påvirker mange til å slutte i barnevernet. På denne måten får man stor gjennomtrekk. Debatten er derfor viktig, men jeg har selvfølgelig ikke noe fasitsvar på hvordan man skal få barnevernet ut av denne sirkelen, det må politikerne finne ut av. - Det største problemet med barnevernet er kanskje at man ikke får noe svar, selv ikke når man stiller konstruktive spørsmål, barnevernet blir derfor kritisert, men de svarer nesten aldri på spørsmålene. Det er derfor ikke så rart at noen føler seg så presset at de handler overilt. Jeg tror det er mennesker under strekt psykologisk press som legger ut saker med fult navn på foreldre og barn på nettet på en slik måte at de fremstiller seg selv som dårlige foreldre. ?Barnas beste?, sier barnevernet, men hva er egentlig barnas beste. Hvis barnevernet ikke klarer å gjøre jobben sin, må de kanskje regne med at noen føler seg så presset at de bruker sterke virkemidler. Jeg mener også at barnevernet må lære seg å takle media på en mye bedre måte. Barnevernet skjuler seg alltid bak taushetsplikten. Politiet og advokater synes å klare denne oppgaven mye bedre enn barnevernet. - Jeg mener barnevernet må kommunisere bedre med foreldrene og at de må respektere foreldrenes meninger om hva som er barnas beste.

27.04.2006 @ 16:45
URL: http://www.vgb.no/2533
Postet av: Svein

Jeg har nå prøvd å kommentere hos r-b-v.net men de sletter det jeg skriver av en eller annen grunn. Jeg finner dette merkelig etter som de hele tiden krever ytringsfrihet.Den første gangen spurte jeg etter dokumentasjon på _noe_ av det de har skrevet. [1] men det ble slettet etter et par- tre minutter.[1] http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=1460#1460Dette skrev jeg:############################Ja. Det er viktig å krige for ytringsfriheten i Norge.Men jeg ser ikke helt relevansen mellom disse sidene og ytringsfrihet. Disse sidene synes å være skrevet kun for å provosere og mye av det jeg leser i "bloggene" deres heller strengt tatt mot det latterlige (i mangelen av et bedre ord) da jeg enda har tilgode å se noe dokumentert.Hvorfor er det slik? Altså: Hvorfor er det meste av det "bloggene" deres kommer med så til de grader udokumenterte? Joda. Det finnes pekere, men de er ofte til tabloidavisene og der er det mange år siden det fantes noe lurt.Ytringsfrihet, slik jeg ser det betyr ikke at man skal ytre en mening. Det betyr at man kan, og dette betyr igjen at man muligens er tjent med å "holde munn".[/b]############################Dette fikk jeg til svar:############################Dette innlegget er fjernet da det ikke har noe med TEMA her på forumet å gjøre.Om du er uvitende om noe, opphører ikke den delen av virkligheten.Du kan velge å være så utrolig dum at de fornekter det folk lever. Vi er faktisk vitnene. Vil du stille i tvil våre liv så gjør det en annen plass hvor det er TEMA. ############################Ytringsfrihet?

05.05.2006 @ 00:10
Postet av: pappa fra troms

Svein, du kan gjerne få dokumentasjon av meg. Jeg har flere hundrede sider fra undersøkelsessaker som beskriver min kone som en svært dårlig mor, selv om sakene etter hvert har blitt avsluttet.. Problemet er bare at hun ikke er en dårlig mor. Hennes tidligere samboer har meldt, meldt og meldt henne til barnevernet. - Når hun har fått seg kjæreste, når hun har forsøkt å bygge seg hus, når hun har hatt dårlig økonomi etc. Det har aldri vært omsorgssvikt, men barnevernet har en rekke ganger startet sak mot henne. Dette på tross av at han har vært ute etter omsorgen for felles barn. Barnevernet nektet for at han ønsker omsorgen, men dokumentasjon finnes, så der tabbet de seg ut.. Han har skrevet brev til dem om dette, og dette brevet har vi tatt godt vare på.. problemet er bare at min kone fikk kopi av dette brevet fem år for sent.Denne mannen har missbrukt datterens tillit. Dette kommer også klart frem i dokumentene, hvor han sier at de opplysninger han kommer med stort sett er ting datteren har ?fortalt?.. Han har ringt datteren hver dag, spurt henne ut om hva moren gjør etc. Hvis min kone for eksempel ikke har stått opp når han ringer på søndag kl. 09.00, så har han kontaktet barnevernet med følgende fremstilling: Mor ligger til langt på dag. Når hun har vært på butikken fremstiller han det som om hun forlater ungene, selv om jeg eller sønnen i huset er hjemme. Etc.Barnevernet har holdt tilbake informasjon som kunne gjort at denne saken ble behandlet i retten, og min kone hadde dermed sluppet å være redd den tidligere samboeren i alle disse årene.Barnevernet har ikke slettet henlagte saker etter 1 år,slik de skal..Barnevernet har hatt møte med den tidligere samboeren hvor kravet om omsorg ble diskutert. (de har innklalt han, det ser vi av journalnotat) men de hevder at det ikke har vært noe møte..Det skal ikke være slik.. Og derfor tviler jeg på at barnevernet i vår kommune er kompetent til oppgaven.. Det irker som om de ikke kjenner loven, og at de stoler blindt på den/de som kontakter dem med "bekymring" ..

05.05.2006 @ 11:55
Postet av: pappa fra troms

Hvis man hadde gjort det klinkende klart at meldinger som viser seg å være gitt fordi man er sjalu, bitter etc. vil føre til straff. Da ville vi kanskje sett at antallet uriktige meldinger gikk ned. Det må fokuseres på dette.. Hvis barnevernet fortsetter å hevde at "folk ikke gjør slik" og at folk må tåle å bli "undersøkt" fordi man ellers ikke klarer å avdekke omsorgssvikt, så må det en holdningsendring til.. Vi kan ikke "dømme" uskyldige fordi vi ønsker å straffe de som misshandler og missbruker barn. Jeg håper virkelig at noen av dere sosionomer kommer på "kant" med en person som er villig til å lyve for å skade dere, da skjønner dere hva jeg snakker om, og ikke før..

05.05.2006 @ 12:03
Postet av: pappa fra troms

Og, mye av det som står inne på forumet til r-b-v.net er helt riktig. Det er min erfaring.. Det virker som om det som sies etter hvert blir "sannheten", på en slik måte at barnevernet tenker, det må jo være noe.. Men jeg støtter ikke nedleggelse av barnevernet. Derimot mener jeg at man må legge om systemet. Jeg vet også at det er ansatte i barnevernet som ønsker å endre systemet. Har også hørt at enkelte kontorer ikke tar i typiske kranglesaker, noen mener også at små kommuner ikke skulle hatt eget barnevern.. Det virker som om de leter etter "klienter", og hvis du ikke ønsker å være "klient", så går det lett prestisje i sakene..

05.05.2006 @ 12:12
Postet av: pappa fra troms

Det er flere ting alle i barnevernet burde lære seg;De må lære seg å være kildekritiskDe må lære seg barnevernsloven, personopplysningsloven og forvaltningsloven,og følge dem..De må lære seg hva som er alvorlig omsorgssvikt.- Og det er på tide at man definerer begrepet "barnas beste"..

05.05.2006 @ 12:39
Postet av: pappa fra troms

Merk dere at sakene mot min kone startet lenge før jeg kom inn i bildet og at alle rundt min kone er bekyldt for omsorgssvikt (av denne mannen). Jeg er de senere år tatt med i meldingene, før ble hennes kjæreste og foreldrene tatt med i meldinger som "dårlige" omsorgspersoner.. Denne mannen har også svertet henne og familien hos andre offentlige instanser som politi, familievernkontor, skole, barnehage etc. Han mener alle andre lyver, og at han selv er en perfekt omsorgsperson.. Jeg har aldri tidligere hatt noe med barnevernet å gjøre, annet enn at min tante er sosionom. Hun har jobbet 12 år i etaten, de siste seks i BUP. Ellers jobber min mor i rusmiddelomsorgen og med psykisk utviklingshemmede. Min far var lensmann og selv har jeg jobbet som lærer for blant annet vanskeligstilt ungdom. I den kommunen jeg bodde før ble min familie sett på som en resurssterk familie, og forespurt fra kommunen om å være avlastningshjem for ungdom med adhd etc. Jeg er også helt overbevist om at vi hadde fått godkjenning som fosterhjem, hvis vi hadde søkt. En god kompis av meg som har jobbet i barnevernet ba meg om å søke om dette i denne kommunen "bare på fanskap.." - De hadde vel brendt den søknaden, regner jeg med.. Er dere klar over hvor mye slike uriktige beskyldninger ødelegger.? Jeg har probleme med blant annet å stille opp for skolen med tanke på undervisning av elever som er under barnevernets omsorg etc. Det handler om samvittighet og selvfølelse. Barnevernet har ødelagt min tillit til systemet.. Våre liv er på mange måter nedgradert og ødelagt av barnevernet i denne kommunen. Derfor skal vi også flytte når denne saken er henlagt av advokaten vår og kommunens advokat. - For det blir den. Men det har allerede tatt flere år av våre liv.. Det er et helvete å bli beskyldt for omsorgssvikt, når du vet at beskyldningene ikke stemmer.Bare det at det står i papirene hos legen at bv har hentet ut opplysninger gjør at jeg tenker, hva hvis min datter faller på sykkel og brekker armen, kanskje legen da leser dette i journalen og melder oss til barnevernet. Man blir utrygg av for mange slike undersøkelsessaker. - Fordi mange tenker lynet slår ikke ned to ganger på samme sted. etc. Jeg er ikke naiv, derfor kommer jeg til å gjøre det jeg kan for å fjerne de uriktige dokumentene fra offentlige journaler. Men dette er vankelig når barnevernet sier at de ikke forstår denne tankegangen. Enten fortrenger de fakta eller de tenker at, vi driter i foreldrene når det er barn vi skal beskytte" noen har sagt dette rett ut.. Men da tenker de ikke på at barna har krav på trygge og friske foreldre.

05.05.2006 @ 13:11
Postet av: pappa fra troms

Husker dere lensmannen i Bjugn.. Denne mannen var en folkets mann. Han stilte etter hvert spørsmål ved alle beskyldningene som ble rettet mot sine medmennesker.. Dette gjorde at også han ble beskyldt for missbruk.. - Dette tok livet av han.. Jeg vet at det ikke er mulig å sette seg inn i hans situasjon, men forsøk å tenke dere hvordan det ville være å bli siktet, arrestert eller satt i fengsel for noe dere ikke har gjort. Dette tror jeg er noe mange burde tenke litt mer på.. Det nytter ikke alltid å leve livet så godt du kan eller å hjelpe andre, hvis noe slikt skjer. Jeg tenker, det er noe som raser sammen når slike ting skjer.. Jeg har dyp medfølelese for de som opplever slike ting. På TV (tror det var i går) var det en reportasje om voldtektsmenn som ikke får straff fordi det ofte er påstand mot påstand. Det er trist, men hvis man skal endre på dette, må man også sørge for at de som kommer med uriktige beskyldninger får minst like streng straff som de som faktisk har begått overgrep. Bare på denne måten kan man i den grad det er mulig hindre at syke mennesker missbruker systemet.. Dette burde også gjelde i barnevernet, man bør straffe de som retter uriktige beskyldninger mot uskyldige familier, og ikke oppfordre folk til å melde fra om hva som helst..

05.05.2006 @ 13:37
Postet av: pappa fra troms

Det er også på tide at de i barnevernet (som ikke gjør det) innser hvor stor makt dere faktisk har over andre menneskers liv.. Når dette er gjort, vil man få den utviklingen som skal til for å endre systemet til beste for barna og foreldrene. Jeg mener man må se på familien som en instutisjon og se barna som en del av familien. Foreldrene er viktig for barna.- Og det er bare tull å kalle foreldre for omsorgspersoner. Fosterforeldre og adoptivforeldre er kanskje dette, men biologiske foreldre er fortsatt mamma og pappa eller bare foreldre. Sjekk språket dere bruker i journalene. Det er rystende å se hvor subjektive dere kan være, når man vet at tolkning av den teksten man leser ofte danner grunnlag for hvordan man skal tenke om en person..Det ble mange innlegg, men jeg er engasjert i denne debatten. Kunne sikkert skrevet i dagevis om dette, men nå skal jeg snart hente en av guttene mine i barnehagen. Vil heller ikke terge på meg alle sosionomer og andre ansatte i barnevernet, så det er vel best å ikke si mer i denne omgang.. :) Ha en strålende ettermiddag, alle sammen. :)

05.05.2006 @ 14:49
Postet av: pappa fra troms

Svein skriver, "Ytringsfrihet, slik jeg ser det betyr ikke at man skal ytre en mening. Det betyr at man kan, og dette betyr igjen at man muligens er tjent med å "holde munn"Hva mener du med dette? - Forstår du ikke at samfunnet består av enkeltmennesker og enkeltsaker.. De aller fleste legger ikke ut dokumenatsjon fordi de tenker på barna.. Det er bare noen få som har lagt ut all dokumentasjon på nettet, og dette er bra.. Men skal man virkelig holde kjeft, når man opplever urettferdig behandling. Hvordan kan vi da få utvikling?.. - Vi er avhengig av folk som sier sin mening og folk som skaper debatt for å få utvikling, altså, "konflikter" er tvingende nødvendig for utviklingen av samfunnet.!! - at noen overdriver språkbruken burde ikke overraske de ansatte i barnevernet, for dette er mange i barnevernet meget flink til selv også.. Vi er alle forskjellig..-Jeg husker vi hadde elever i klassen på skolen som brukte et mer kraftig språk enn andre, og dette er vel naturlig det også.. Men vi kan ikke ut fra dette trekke den konklusjon at de er mindre flinkt til å oppdra barn. Det hender jeg banner og er "sint" for ting jeg hører for eksempel som i denne debatten, men jeg lar selvfølgelig ikke mine barn lese eller høre dette..Noen ganger er det kanskje nødvendig å bruke sterke ord, eller å sette ting på spissen for å skape debatt..

05.05.2006 @ 16:00
Postet av: pappa fra troms

Frida kommer med mye feilinformasjon her.. Det er ikke slik at barnevernet springer til advokaten "hver dag". (min erfaring) - De tar bare kontakt med advokat hvis foreldrene nekter å godta barnevernets mening om hva som er best for barna. Hvis de har tenkt å sende saken til fylkesnemnda for å tvinge foreldrene til samarbeid eller hvis de i verste fall tenker omsoregsovertakelse, da tar de kontakt med advokat.Når det gjelder alle de sakene som ikke havner i fylkesnemnda, hvor barnevernet tvinger barn inn i barnevernstiltak, så finnes det ikke noe statestikk på hvor mange saker barnevernet "vinner", annet enn hvor mange tiltak hver kommune har.. Disse sakene er helt uten rettssikkerhet og kvalitetskontroll.. Jeg har hørt om alenemødre som i frykt for å miste barna, har sagt til barnevernet, "når dere sier hopp, så gjør jeg det". Bare på denne måten får de fred.. Dermed blir de "klienter" i systemet, og dette liker barnevernet, de liker ikke folk som sier fra når de er uenig med barnevernet..Dette gjør meg sint, for jeg har hørt om så mange foreldre som har bedt om hjelp i systemet, men som ikke har fått dette.. Den tiden barnevernet bruker til å tvinge foreldre som ikke trenger help til å samarbeide, kunne de brukt til å jobbe aktivt for å avdekke alvorlig omsorgssvikt. En måte å gjøre dette på, er å samarbeide bedre med politiet. - eller, kanskje man alikevel skulle legge ned barnevernet, og heller opprette en avdeling ved hvert politidistrikt. Denne enheten kunne ha barn og alvorlig omsorgssvikt som spesialfelt. Så kunne man opprette familiekontor i kommunene, hvor folk kunne søke hjelp hvis de trenger avlasting. Kanskje man også kunne opprette noen husmorvikar- stillinger, som familier i krise (eks. kreftsyke)kunne benytte seg av. - man kunne kalle det familieservice kontoret.Ingen ville fryktet dette kontoret. - For tvangen hadde vært helt borte, og det er den som er det største problemet..

05.05.2006 @ 22:21
Postet av: Svein

Pappa fra troms:"Hva mener du med dette?"Har du problemer med norsken min?

07.05.2006 @ 21:35
Postet av: pappa fra troms

SveinNei, jeg har ikke problem med norsken din. ? Men jeg har problemer med å forstå hvordan det er mulig å mene at folk bør holde munn. Jeg trodde slike holdninger var forbeholdt diktatorer og psykopater..

07.05.2006 @ 22:21
Postet av: Svein

Da *har du* problemer med norsken min da skjønner du. Det var ikke det jeg skrev i det hele tatt. Du viser tegn på sykelige tendenser til å tolke det som står skrevet *kun* til egen fordel.Jeg skriver det en gang til jeg. Denne gangen med forklaring så du ikke *klarer* å tolke det helt og holdent din egen vei."Ytringsfrihet, slik jeg ser det betyr ikke at man skal ytre en mening. Det betyr at man kan, og dette betyr igjen at man muligens er tjent med å "holde munn"Se der. Det var *det* jeg skrev. Hvor i denne setningen leser du at man *bør* holde munn? Pek om du kan.

10.05.2006 @ 02:15
Postet av: pappa fra troms

Tror ikke jeg orker å "krangle" med deg her.. Men du er kanskje ikke den rette til å snakke om sykelige tegn, du er kanskje heller litt "på jordet" når du hevder at jeg tolker ting til egen fordel.. Jeg har vel ikke noe fordel av å tolke deg på min måte... Det er bortkastet tid..

10.05.2006 @ 12:06
Postet av: Svein

"Tror ikke jeg orker å "krangle" med deg her.."Jeg er heller ikke kranglete. Jeg vil bare du skal peke _nøyaktig_ hvor i teksten min jeg skriver at man *bør* holde munn som *du skriver* jeg har ytret.

11.05.2006 @ 15:45
Postet av:

Nei. Jeg tenkte vel "pappa fra troms" ikke kom lenger når han ble bedt om å fremlegge fakta. Det speiler nok også resten av hans virkelighetsoppfatning.

13.05.2006 @ 16:44
Postet av: Mamma

Her har vi et forum som tar avsrand fra holdningene til agrippa med flere. Vi har rom for alles synspunkt ang barnevernet.

Postet av: pappa-fra-troms

Må bare svare på denne, selv om dette innlegget er gammelt: Nei. Jeg tenkte vel "pappa fra troms" ikke kom lenger når han ble bedt om å fremlegge fakta. Det speiler nok også resten av hans virkelighetsoppfatning.Det er akkurat dette som er problemet, hvis man ikke er enig med enkelte, så har man problemer med virkelighetsoppfatning.. Herregud! Hvor idiotisk denne debatten noen ganger kan bli..

04.07.2006 @ 17:33
Postet av: Amor

Barn utsettes for omsorgsvikt fra barnevernet. Det er et fakta, eller? Er de en slags engler, gjør de aldri noe galt når barna fratas sine foreldre? Det virker som allmennheten tror at når "her er det ingen som drikker, og ingen som slår". Og heller ingen "psykotiske mødre som gir den 4mnd gamle babyen kjeks" fordi hun "hører at han ber om det". Så fratas ingen barn foreldrene sine? Litt inside information: På mange kontorer er det om å gjøre å ha det så travelt som mulig, det er en inngrodd kultur i de fleste barnevernskontor. Jo flere omsorsgovertakelser å "Vinne" i Nemda, jo høyere status. Du er ikke ordentlig barnevernsarbeider, før du har greid å få fratatt noen barn sine foreldre. Hvorfor våger ingen i dette debattforumet å si dette høyt. Jeg kjenner mange som jobber og har jobbet i barnevernet jeg. Årsaken til at de slutter, er gjennomgående, at de simpelten ikke ORKER å jobbe i et system, som jo bare ødelegger. Barna som ble fjernet. Det foreligger nok forskning nå, til at antall omsorgsovertakelser, burde synke raskt på kurven. Bratt som et stup. Raskt. Slik kan vi slippe at de om 20-30 år, ber om ertatning for et ødelagt liv. For å bli fjernet fra foreldrene er det største traume et barn kan utsettes for. Det vil prege dem for resten av livet. Søk litt på nettet, der finner dere omfattende forsking, hvor resultatene viser, at barn som får lov å vokse opp i sine såkalte dysfunksjonelle hjem, scorer langt bedre, enn de barna som ble tatt ut av familien og plassert hos "gode" fosterforeldre. Ingen har vanskeligheter med å forstå, når et barn mister en eller begge av sine foreldre i en bilulykke. Da kommer slektninger fra fjærn og nær, for å sørge sammen med dem, klassen tegner brev, det voksne vennenetteverket stiller opp, og mennesker man ikke ante at brydde seg så mye stiller opp, for å hjelpe og bære barnet gjennom en grusom tid - og gjennom alle årene som leves videre, til de blir gamle. Barnevernet er blottet om kunnskap for hva barn trenger når de opplever et traume. Nemlig tettest muligst kontakt med de menneskene som elsker dem, og som har kjent de fra de ble født. Det fins ingen andre som kan trøste, lindre, hjelpe lunt og varsomt med kjærlighet, og trøste da.Når et "fosterbarn" skal fjernes, skjer det oftest på den mest brutale måte: To fra barnevernet, to uniformerte politi, river og sliter i barna for å få de med seg. Foreldrene står hjelpesløse overfor disse grusomme maktovergrepene mot et lite barn. Og hva møter barna så, etter å ha blitt påført slike grusomme opplevelser. Noen trøst? Noen kjærlighet? Kommer det noen som barnet elsker, for å hjelpe dem til å håndtere denne fryktelige situasjon. Nei. De er alle stengt ute, knust av sorg for hvordan det lille barnet opplever det som skjer, hvordan de har det. Barnet får bare en fremmed som smiler og sier at alt skal gå bra. Nå som barnet nettopp har mistet tilliten til absolutt alle. Er det INGEN som kan hjelpe meg, tenker barnet. Tankene og følelsene raser, alt er i kaos, men de som kunne trygget, trøstet er avskåret fra å hjelpe barnet i sitt livs verste traume. Men til "barnets beste" selvsagt, for det har barnevernet sagt, og de vet alt, kan alt, ingen vet bedre enn de. Mens alt i barnet skriker etter å få komme hjem, i det minste få snakke med en de stoler på fra tidligere. Nei. Jeg vil til mamma, jeg vil til pappa, gråter de. Nei, av en fremmed får de beskjed, at det vil gå lenge, lenge før de får se mor og fra igjen. Barnet har ingen det stoler på, som lever seg inn hvilke tanker som raser i hodet, sjokket, traumen, sårheten, det alldels uhåndterlige i det barnet nettopp opplever, og den dype lengselen etter mamma, eller pappa. Av en barnevernsarbeider blir dette møtt med kulde/fortståelsesfull "nøytralitet", og i deres eget bakhode bortforklares reaksjonene med at barn er lojale mot sine foreldre. At barna elsker sine foreldre, og trenger sine foreldre desperat, nettopp nå, når dette har skjedd, for å få hjelp til å skape en sammenheng, har de intet lært om på sosialarbeiderutdanningene. Så hurra for dagens barnevern i Norge! Og når skal de ikke-hjernevaskede i etaten begynne å snakke om barnevernets svarte, svarte sider. Der både barn, familier, og store slekter blir ødelagt, pga handlingene barnevernet begår under dekke av å tenke på "barnets beste". "Ekspertene" er kun og alene de som vet best. Alle andre faginstanser som barnehage, helsesøster, psykiatrien, familienettverk, vennekrets - som har sett barna fra den dagen de kom til verden, teller ikke. Selv om de er de som fullt ut eier sannheten om hva "barnets beste" ville være. Det ene kreative forslaget etter det andre dømmes nord og ned i fylkesnemdene.Fordi sakkyndig som lever av å ta oppdrag for barnevernet, selvsagt, kom fram til den samme koklusjonen barnevernet hadde, lenge før sakkyndig ble oppnevnt. Sakkyndig er en instans barnevernet bruker, når de ikke har grunnlag for å fjerne barnet fra foreldrene. Men når den sakkyndige trer inn på banen, får barnevernet det nettopp som det vil, som de hadde bestemt allerede lenge før de bestilte sakkyndig. En sakkyndig som lever av å ta oppdrag for barnevernet. Og som vi alle vet: Misfornøyde kunder=ingen flere oppdrag. På tvers av alt, alle andre som har kjent barna og familien fra før barna ble født, og siden har fulgt dem. Barnehagen som er glad i barna fortviles, foreldrene til bestevenner og venninner fortviles, naboer, tanter, onkler, søskenbarn. Barnevernets overgrep rammer ikke bare barna, men skaper ødeleggende traumer viden i kring, i det lille barnets nettverkk. Men den største smerten føler foreldrene, som stirrer djevelen i hvitøyet. For de forstår og nemmer bedre en noen annen, hvilken katastrofe dette blir for barna deres. Det er en smerte ikke til å leve med. Det skulle være interessant å høre noen historier her inne, fra foreldre som har greid å ikke la seg knuse av den smerten de vet barna hver eneste dag blir påført. Hvordan overlever dere, og hvordan evner dere å starte opprøret mot denne samfunnets skamplett, som dagens barnevernet er? Og når våger den første (X)? barnevernsarbeideren seg frempå, med SINE skrekkhistorier om forfulgte familier, som endte i tragedie for de barna som ble tatt?

Postet av: Kari Fauske

AGRIPPA er Arild Holtas nermeste sekretær. Lurer på hvor hun bor? (Elsker?) I gruppen Redd barna våre. Når arild skifter bleier og er på politi avhør, er det Agrippa som styrer og fryser ut alle som har meldt seg inn i gruppen uten helt og vite hvilke mennesker som driver gruppen. Dem har gjerne spørsmål ang. saker. Og Agrippa stempler ut av gruppen eller inne. Og hun er ikke nådeløs. Hun er slem. Alle herved advart.

13.08.2007 @ 22:22

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/1117777
Barnevernet - Bedre enn sitt rykte

Det er sjelden jeg blir sint. I alle fall sjelden jeg blir sint når jeg leser ting i blogg. Jeg kan bli irritert kanskje, men sjelden så sint at det er umulig for meg å legge igjen en fornuftig kommentar - og innser senere at jeg nok kun...

Bak skyggene
18.04.2006 @ 12:22