Site Meter REALITY CHALLENGED - Rhetorica Bloggica

Rhetorica Bloggica

Å trekke en analogi mellom oldtidens greske og romerske retorikk og blogging er kanskje litt pretensiøst, men etter å ha lest Dagbladets intervju med VamPus synes jeg likevel det er en god sammenligning. Bloggverden er som et gresk torg hvor de som vil kan komme med sine mer eller mindre velfunderte synspunkter på dette og hint. 

De fleste som har tatt ex.phil husker kanskje gruppen som i pedagogisk øyemed blir kalt  "retorikerne". Disse operererte samtidig med Sokrates, og hjalp mindre veltalende frie borgere av Athen til å vinne rettsaker og politisk makt mot betaling. Retorikerene hadde lav status blant filosofene fordi de ikke bare hadde en forkjærlighet for Mammon, men også for en utstrakt forskjønnelse av talen. De "ekte" filosofene derimot elsket visdom og vakre ynglinger. For retorikerene helliget målet midlet, mens filosofene var mer opptatt av midlet i seg selv. Der retorikerne var opptatt av å overtale, var filosofene opptatt av å overbevise.

For retorikerne var det utformingen av de offentlige talene og ikke hva taleren egentlig mente som var poenget. De vant debatter på grunn av veltalenhet og logikk av "Mor Nille er en sten" typen. I motsetning til dette sto den sokratiske metoden, som i enkle trekk gikk ut på å få debattmotstanderen til å forstå at han ikke forsto noe som helst og derfor måtte revurdere det han eller hun tidligere hadde ansett som sannhet. De gode argumentene skulle få debattmotstanderen til å reflektere med økt innsikt som endemål.

Bloggverden er unektelig et retorisk forum hvor de som formulerer seg best og morsomst er de som blir lest, og som derfor får en mulighet til å påvirke. VamPus, som ifølge Dagbladet har flere tusen lesere pr dag og derfor har større påvirkningskraft enn mange lokalaviser, er både morsom og veltalende. Uten å ha lest hele bloggen hennes vil jeg likevel påstå at feks Muhammedinnlegget hennes bærer mer preg av veltalenhet enn argumentasjon. Og i innlegget Ytringsfriheten brenner  demonstrerer hun dette på en bra måte:

 "Vi støtter ytringsfriheten, men den medfører også forpliktelse til ikke å skade eller såre andre," sier lederen for Islamsk Råd Norge Muhammad Hamdan. Feil. Ytringsfriheten kan ikke begrenses ut fra et så subjektivt grunnlag. Kristne opplever vel så ofte, eller oftere, å få sin religion spottet på - og uten at liberale politikere tar seg bryderiet med å be om at disse skal respekteres. VamPus respekterer ytringsfrihet, demokrati og enkeltmenneskets rett til å utfolde seg. Hun respekterer ikke trusler og vold."

Å avfeie et argument som subjektivt er klassisk i retorisk forstand. Nærmest alle argumenter er subjektive på en eller annen måte og er derfor en påstand vi ikke kan argumentere imot. Til og med vitenskapene har vært tvunget til å bite i seg at forskningen deres ikke er fullstendig objektiv. Når hun i de neste setningene først påpeker at det finnes andre grupper som ikke forsvares like sterkt og dernest trekker fram moralsk høyverdige begreper som "Ytringsfrihet, demokrati og enkeltmenneskets rett" setter hun opp enda noen imperativer det er vanskelig å argumentere imot. Når et menneske skjuler seg bak veltalenhet er det vanskelig å komme med motargumenter som ikke vikler oss inn i diskusjoner omkring begreper vestlige mennesker holder like hellig som muslimer holder Muhammed. At Islamsk Råd benytter høyrefolks parole om "frihet under ansvar" uten at VamPus tar noe standpunkt til dette, utover å avfeie det som en feilslutning, er ikke annet enn merkelig og oppsiktsvekkende.

Når dette er sagt oppfordrer VamPus til diskusjon og debatt på siden sin, og hun setter i følge Dagbladet pris på motargumenter og opplever endog slike som utviklende og lærerike. All ære til henne for det, men retorikken hennes klarer likevel ikke å overbevise meg om at det var riktig å publisere karrikaturene av Muhammed.

Kommentarer:
Postet av: Palode

Tankevekkende innlegg. Når en blogger får så stor oppmerksomhet og innflytelse blir det brått mer enn en personlig dagbok. De fleste bloggedebatter er fylt av pathos og ethos, mens logos-dimensjonen er fraværende. Altså mye følelser og name-dropping, men litesaklig og faktabasert argumentasjon.Det morsomme er jo at de som hater Michael Moore bruker akkurat de samme retoriske virkemidlene som han...

12.02.2006 @ 13:44
URL: http://palode.blogspot.com
Postet av: Leni

Takk for det Palode! Og jeg er helt klart tilhenger av både ethos og pathos, men syns vi fortjener litt logos når en snakker om viktige emner som feks ytringsfrihet.

12.02.2006 @ 13:48
URL: http://mihoe.weblogg.no/
Postet av: Nik Ergo

Veldig godt og tankevekkende, Leni!Jeg håper at mange leser bloggen din, for det er en skummel tendens til at folk ukritisk bare sitter og nikker og er enige i at ytringsfrihet er en bra ting. Det er det jo, men som Knut Nærum sa i Nytt på Nytt forrige uke, ytringsfrihet er best når den kombineres med sunn fornuft. Tankeløse provokatører med en agenda, som Magazinets Selbekk, bruker ytringsfriheten som en hammer mot dem de ikke ønsker å assosiere seg med, men vil ofte selv rope opp enda høyere om de selv føler seg krenket. Jeg så et program på BBC World for noen år siden om nazi-hjemmesider. Det som skremte meg og som stadig skremmer meg var omkvedet hver eneste webmaster for nazi-sidene brukte. "Vi har en grunnlovsfestet rett til å si det vi mener". Denne grunnlovsfestede retten vil de selv nekte alle andre enn sine meningsfeller å bruke, skulle de noensinne komme til makten, noe en representant for en større jødisk menneskerettsorganisasjon påpekte. Når vi snakker om ytringsfrihet er det viktig å huske at vi beveger oss i en etisk gråsone. Vi ønsker at alle skal kunne komme med sine meninger og at alle skal kunne føle at de har rett til å bli hørt. Vi må da gi rom til grupper med holdninger som står i direkte opposisjon til våre demokratiske og humanistiske idealer. Dette er en ubehagelig følge av demokratiet. Dette unntar imidlertid ikke folk som redaktør Selbekk fra sitt ansvar. Frihet uten ansvar, er ikke frihet, det er en form for tvang der vi pålegger andre å ta ansvar og svare for våre handlinger. Det er dette som skjer nå i flere land i Midtøsten. Et par redaktørers sensasjonsiver og provokasjonstrang har ikke bare satt dem på dødslisten til fundamentalistiske muslimer, men satt diplomater, ambassadeansatte og soldaters liv i fare. Hvem tar ansvaret for dem? Selbekk? Redaktøren i Jyllandsposten?Litt frihet i de gale hender er en farlig ting...

12.02.2006 @ 14:16
URL: http://nikergo.weblogg.no
Postet av: Leni

Takk for et veldig bra innlegg Nikko! Og jeg fikk en tanke i hodet da jeg leste: Jeg er tilhenger av fullstendig meningsfrihet (noe som heller ikke er noen rett i enkelte land), men ikke like stor frihet når det gjelder ytringer i det offentlige rom.

12.02.2006 @ 15:14
URL: http://mihoe.weblogg.no/
Postet av: Saccarina

Flott innlegg og skarp analyse!Jeg er glad jeg er enig med deg, ellers kunne jeg fort blitt litt muggen nå.

12.02.2006 @ 17:11
URL: http://feitogferdig.blogspot.com/
Postet av: Leni

Tusen takk for det Saccarina - det ble jeg glad for å høre :)

12.02.2006 @ 17:22
URL: http://mihoe.weblogg.no/
Postet av: utovertiss

Når en diskusjon går seg fast i forutsigbarhetens dype sump er deilig å finne en redning i et så friskt pust som dette.Takk til Saccarina for tipset og til Leni for å ha delt disse tankene.

12.02.2006 @ 19:08
URL: http://gulsno.blogspot.com/
Postet av: Leni

Utovertiss: Jeg hadde egentlig ikke tenkt til å si et klyøyva ord til om denne "ytringsfrihetsdebatten", men så klarte jeg ikke å holde kjeft likevel. Men takk for hyggelig tilbakemelding likefult!

12.02.2006 @ 20:06
URL: http://mihoe.weblogg.no/
Postet av: fakeandfabulous

et veldig intressant innlegg med et viktig perspektiv! Språk er makt, ingen tvil om det!Fraværet av logos ellers i offentlige sammenheng er også skremmede stort. Så er det jo heller ikke det som får frem følelser hos de store massene. Uten å dra paralleller, kan jeg nevne en intressant hovedoppgave jeg leste en gang. Det var en retorisk analyse av Bush vs. Kerry i sine 3 taler under presidentvalget. Uten overraskning var logos minst prioritet på begge sider.For hvordan kan man retorisk diskutere mot "the untouchables":demokrati, ytringsfrihet, eller individens rett til egne valg?Feks. tok Anti-abort-bevegelsen i USA navnet Pro-Life. Det er jo en retorisk umulighet å argumentere imot. Dette ble noen sidespor.. jaja, likte innlegget ditt godt i alle fall! :)

12.02.2006 @ 20:21
URL: http://www.fakeandfabulous.blogg.no
Postet av: Leni

Fakeandfabulous: Du har helt rett i at det retoriske persepektivet ofte blir glemt i offentlige debatter, og kriger blir til og med for tiden vunnet på den måten i folks besvisshet! Norge har heldigvis ikke blitt så ille som USA enda, hvor valgkampen stort sett bare dreier seg om form og ikke noe innhold i det hele tatt. Og Pro-life er et genialt navn retorisk sett :)

12.02.2006 @ 20:42
URL: http://mihoe.weblogg.no/
Postet av: i1277

"Å avfeie et argument som subjektivt er klassisk i retorisk forstand"Men VamPus sa heller ikke at Islamsk råds argument var subjektivt, hun påpekte at å "såre andre" er en så subjektiv størrelse at det er vanskelig å nedfelle det i en slags uskreven lov om ytringsfriheten. Siden det er subjektivt, hvordan skal vi vite på forhånd hva som sårer? Det er ikke ytringsfrihet og eventuelle begrensninger dette handler om, men empati, sosiale antenner og medmenneskelighet. Men medmenneskelighet handler også om andre ting - om det å kjempe mot institusjoner som undertrykker både her hjemme og ute. Hvor hadde vi vært i dag dersom det ikke var for at folk engang i tiden tok mot til seg og begynte å tøye på de religiøse tabuene? Jeg er glad jeg ikke lever i et samfunn der f.eks det å latterligjøre prester i en TV-sketsj fører til skandaler og arrestasjoner. Ytringer driver verden framover - med ord skal makt fordrives. Og legger vi bånd på ytringer vi ikke liker, havner vi fort på det amerikanerne kaller en "slippery slope": Vips, så har vi _selv_ mistet muligheten til å si _hvorfor_ vi ikke likte ytringene in the first place.Fakeandfabulous er forøvrig på rett spor (snarere enn noe sidespor). Å redusere dette til å være en slags "bloggosfærens skyggeside" går ikke, retorikk som forførerisk maktmiddel gjelder alt ordskifte.

13.02.2006 @ 13:21
URL: http://blogs.intermedia.uib.no/i1277/
Postet av: Leni

i1277: Takk for en interessant kommentar. Når det gjelder hvorvidt Vampus' mente at Islamsk råds argument var subjektivt eller om det å såre andre er en subjektiv størrelse, er dette et tolkningsspørsmål (hun er ikke så velformulert akkurat her). Men uansett endrer ikke det ressonementet mitt nevneverdig. Hun avfeier Islamsk råds argument likefullt på grunn av subjektivitet. Og når du etterspør hvordan vi på forhånd kan vite hva som sårer vil jeg svare at det visste alle i forkant av denne saken. Og jeg er enig i at det ikke er ytringsfrihet dette handler om. Det jeg reagerer mest på I Vampus' fremstilling av denne saken er nettopp at hun ikke har kommet med noen andre argumenter enn ytringsfriheten som ufravikelig prinsipp. Når det gjelder publiseringen av karikaturene i seg selv er vel jeg av den oppfatning at det er fordi de er rasistiske og ikke fordi de er blasfemiske de ikke skulle vært trykket. Jeg er helt enig med deg i at det skal være mulig å bedrive både religionskritikk og at det skal være lov til å være humoristiske på bekostning av religionene. Når det er sagt er det svært lett for velbemidlede sekulære mennesker å ha det morsomt på religionens bekostning, fordi religion betyr forstemmende lite for de aller fleste av oss. At retorikk er et forførerisk maktmiddel er forøvrig poenget i innlegget mitt, og jeg forstår ikke helt hva du mener med " Å redusere dette til å være en slags "bloggosfærens skyggeside". Grunnen til at jeg skrev om det er at jeg tror det er viktig å se på hvilken retorikk som benyttes og at jeg mente at VamPus argumentasjon var for spinkel. Bloggen hennes blir antageligvis lest av uttallig mange flere mennesker enn Magazinet noen gang kommer til å bli, og skyggesiden av det må kanskje være at noen både mener at hun ikke har rett og at hun ikke argumenterer godt nok for det heller.

13.02.2006 @ 16:48
URL: http://mihoe.weblogg.no/
Postet av: Hjorthen

VamPus fremstår jo nærmest som en ytringsfrihetsfundamentalist, men uten helt å begrunne hvorfor. Vi har jo ikke en total ytringsfrihet i dag, har aldri hatt det og kommer neppe til å få det. Vi ønsker alle demokrati, fundamentale menneskerettigheter og en stor grad av ytringsfrihet, også i den islamske verden. Spørsmålet er om ikke det å insistere på å bruke ytringsfriheten sin til å harselere med Muhammed vil virke mot sin hensikt. Som hun skrev: "Dette bildet er til støtte for alle undertrykte i alle land som ikke får brukt sin ytringsfrihet av redsel for represalier." Mange undertrykte i mange land vil vel oppleve bildet av Muhammed med bombe i turbanen som en fornærmelse heller enn en støtte.

13.02.2006 @ 18:32
URL: http://hjorthen.blogspot.com
Postet av: Paco Abel

De fleste forfattere og journalister er røde. Derfor er det på den røde siden flere velformulerte mennesker som må konkurrere om oppmerksomheten, mens røde og blå lesere skal være fordelt omtrent likt, hvis bloggleserne gjenspeiler folket. Altså kan jo vampus' suksess like gjerne skyldes syltynn konkurranse fra de andre som målbærer de samme meningene... ikke at jeg vet altså, bare en tanke som har slått meg.Likte dateh*lvete 3 - litt bridget jones-aktig. Du skriver bra!

13.02.2006 @ 20:57
URL: http://pacobel.blogspot.com
Postet av: Leni

Hjorten: Ekstremister som tror det er mulig å trekke absolutte grenser for noe som helst har en tendens til å bli litt sneversynte og har derfor tilsynelatende et svar på alt. Jeg tilhører nok den gruppen mennesker som er litt skeptisk til sånt! Og jeg tror du har et veldig godt poeng når du påpeker at mange muslimer nok tar karikaturen som en fornærmelse enn støtte. Dessuten har jeg også en sterk tro på at frigjøring må skje nedenfra og ikke ovenfra og ned.Paco Abel: Et veldig godt poeng! Dessuten er de fleste blåbloggene jeg har lest dørgende kjedelige idet de bare gjentar de samme "sannhetene" om og om igjen. Dessuten: Takk for ros - det blir jeg glad for!Pa

13.02.2006 @ 23:24
URL: http://mihoe.weblogg.no/

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/738524